LetRegulering

Det digitale overblik over den finansielle regulering.

FIND FINANSIEL REGEL

VI FOKUSERER PÅ FINANSIELLE REGLER

LETregulering ser mere end 800 love, bekendtgørelser, vejledninger, EU-forordninger og EU-direktiver om finansiel regulering og finansielle tjenesteydelser samt regler, der henvises til i den finansielle regulering indefra. Reglerne er integreret, så de udgør en samlet platform. LETregulering giver også mulighed for adgang til opdateringsmoduler, et omfattende emneregister, forskellige complianceoversigter samt overvågning af enkelte emner og stikord i forbindelse med forslag til ændringer i og indførelse af nye regler. Grupperingen af regler foretages på grundlag af reglernes indbyrdes sammenhænge samt branchetilknytning. En regel kan indgå i flere sammenhænge.
Teksterne til love, bekendtgørelser og vejledninger bygger på data fra Retsinformation

103

Love

250

Bekendtgørelser

10

Ændringslove

298

EU Forordninger

76

EU Direktiver

100

EU Guidelines